Skip to content
Home » ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਅਰਥਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

  • by

ਤੁਲਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੁਲਸੀ (ਵਿਰਿੰਦਾਵਨੀ) ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ… Read More »ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਅਰਥਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?