Skip to content
Home » ਲਿਬਾਸ: ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ?

ਲਿਬਾਸ: ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ?

  • by

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ਼ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.   2016 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, “ਕਿਉਂ?” 

ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ – ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਘ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਆਉ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਸਮੇਂ. ਇਹ ਉੱਚੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ.

ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਘ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਗਭਗ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਿਮਰਤਾ, ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੱਪੜੇ – ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ

ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਢਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ,     ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ;     ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਉਤਪਤ 1:27

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ, ਫੁੱਲਾਂ, ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਸਟਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ‘ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ’ ਬਣੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ‘ਕਿਉਂ’ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। 

Fir0002 ,  
GFDL 1.2 , ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ

ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਕ ‘ਉਹ’ ਹੈ, ‘ਇਹ’ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਮੇਕ-ਅੱਪ, ਟੈਟੂ ਆਦਿ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਨਰ ਅਤੇ ਔਰਤ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਲੁੱਕ’ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਫੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.. 

ਵੈਲਕਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੰਡਨ ,  
CC BY 4.0 , ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ/

ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਚਨਾ ਖਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੱਕਣ ਬਣਾਏ।ਉਤਪਤ 3:7

ਡਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ੋਰਜ਼ ਮੀਡੀਆ/ਸਵੀਟ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ,  
CC BY-SA 3.0 , ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੇਪਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਦਇਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।   ਪਹਿਲਾਂ , ਉਸਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ , ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ:

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ।

ਉਤਪਤ 3:21

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ. 

ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ – ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਤੀ ਬਲਾਊਜ਼ ਜਾਂ ਡੈਨੀਮ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ‘ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ’ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਖੱਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਪਣ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

23  ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।

ਰੋਮੀਆਂ 6:23

ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੌਤ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਨ, ਅਸਲ ਬਲੀਦਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ . ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੌਤ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:26

ਲੇਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ – ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱਸਿਆ

“ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।  ਇਸ ਲਈ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾਅਵਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ।’ 10  ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਲੇ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।

11  “ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 12  ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?’ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸੀ।

13  “ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।’

ਮੱਤੀ 22:8 -13

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕੋ; ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ , ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੋ; ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਵ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ।

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:18

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇਪਣ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ । ਉਸਨੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *