Skip to content
Home » ਜੀਸਸ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ: ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ: ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ

ਜੀਸਸ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ: ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ: ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ

ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ: ਅੰਮਿਤ੍ਰ ਜਲ

  • by

ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ तीर्थ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਾਣੀ ਦਾ… Read More »ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ: ਅੰਮਿਤ੍ਰ ਜਲ