Home » ਪਾਮ ਐਤਵਾਰ

ਪਾਮ ਐਤਵਾਰ

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ, ਯਿਸੂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

  • by

ਸੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਸਪਤ ਪੁਰੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਨਾਰਸ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ… Read More »ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ, ਯਿਸੂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ