Skip to content
Home » ਪੁਰੁਸਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ

ਪੁਰੁਸਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ

ਸ਼ਲੋਕ 3 ਅਤੇ 4 – ਪੁਰਸ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ

  • by

ਪੁਰਸ਼ਾ ਸੁਕਤਾ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਅੰਤਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ… Read More »ਸ਼ਲੋਕ 3 ਅਤੇ 4 – ਪੁਰਸ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ