Home » ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਤੁਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ’ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਦਿਕ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਲ ਤੀਕੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਭਿਆ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ