Home » ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਸਵਾਮੀ ਯੂਹੰਨਾ: ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  • by

ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ (ਯਿਸੂ ਸਤਿਸੰਗ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਥਕ ਕਹਾਣੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ… Read More »ਸਵਾਮੀ ਯੂਹੰਨਾ: ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ