Skip to content
Home » ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਅਤੇ ਦਸ ਹੁਕਮ

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਅਤੇ ਦਸ ਹੁਕਮ

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ

  • by

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ,… Read More »ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ