Skip to content
Home » ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?

  • by

ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ… Read More »ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?