Skip to content
Home » ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ: ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

  • by

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਰਾਜਾ ਵੀਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਐਨਾ… Read More »ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ: ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ