Skip to content
Home » ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ

ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਙੁ: ਇੱਕ ‘ਮਸਹ ਕੀਤੇ’ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

  • by

ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗੀਤਾ (ਗੀਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ… Read More »ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਙੁ: ਇੱਕ ‘ਮਸਹ ਕੀਤੇ’ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ