Home » ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ

ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ

ਵਰਣ ਤੋਂ ਅਵਰਣ ਵੱਲ: ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

  • by

ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾ ਸੁਕਤਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ… Read More »ਵਰਣ ਤੋਂ ਅਵਰਣ ਵੱਲ: ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ