Skip to content
Home » ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦਿਨ 3: ਯਿਸੂ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  • by

ਦੁਰਵਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਪਾਂ (ਸ਼ਾਪਾਂ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਾਚੀਨ… Read More »ਦਿਨ 3: ਯਿਸੂ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ