Skip to content
Home » ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੰਡਲੀ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੰਡਲੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਬੈਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਮੇਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਧਨੂੰ, ਜਾਂ ਧਣੁਖ, ਚੌਥਾ ਨਛਤਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਣੁਖ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਧਣੁਖਧਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਨੂੰ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਮੀਨ, ਜਾਂ ਮੱਛੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ,… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਭ ਨਿਸ਼ਾਨ

  • by

ਕੁੰਭ, ਜਾਂ ਜਲਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਭ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਜਾਂ ਬਕਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਮਿਥੁਨ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜੁੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ)… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਜਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦੀ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਤੁਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ’ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਦਿਕ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ