Skip to content
Home » ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਬਾਈਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

  • by

ਬਾਈਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ (ਭਾਵ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਧੋਖਾ… Read More »ਬਾਈਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?