Skip to content
Home » ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?

  • by

ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ… Read More »ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?