Skip to content
Home » ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ (Jesus)

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ (Jesus)

ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹਾ ਕਾਵਿ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ

ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹਾ ਕਾਵਿ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾ ਕਾਵਿਆਂ… Read More »ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹਾ ਕਾਵਿ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ

ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ (भक्ति) ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ  ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ “ਲਗਾਵ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ, ਪੂਜਾ, ਅਰਾਧਨਾ” ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਧਾ… Read More »ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ – ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੀੱਕੁਰ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ

  • by

ਨ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੰਗ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨ੍ਰਿਤ-ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ… Read More »ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ – ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੀੱਕੁਰ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ

ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ

ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੇੰਡਰ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਘੁਮੰਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਲੀ ਪੱਛਮੀ… Read More »ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ

ਦਿਨ 7: ਸਬਤ ਦੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਤਿਕ

ਸਵਾਸਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ: ਸੁ (सु) ਚੰਗਾ, ਠੀਕ, ਸ਼ੁਭ ਅਸਤੀ (अस्ति) – “ਇਹ ਹੈ” ਸਵਾਸਤਿਕ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਜਾਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣ… Read More »ਦਿਨ 7: ਸਬਤ ਦੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਤਿਕ

ਦਿਨ 6: ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ – ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ

ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ (ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਤ) ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ (ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ) ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੀਕੁਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ… Read More »ਦਿਨ 6: ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ – ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ

ਦਿਨ 5: ਹੋਲਿਕਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਠਦਾ ਹੈ

  • by

ਹਿੰਦੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੀ… Read More »ਦਿਨ 5: ਹੋਲਿਕਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਠਦਾ ਹੈ

ਦਿਨ 4: ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਕੀ ਵਾਂਙੁ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿਨ 3 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰਾਪ ਖ਼ਤਮ… Read More »ਦਿਨ 4: ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਕੀ ਵਾਂਙੁ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਦਿਨ 3: ਯਿਸੂ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  • by

ਦੁਰਵਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਪਾਂ (ਸ਼ਾਪਾਂ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਾਚੀਨ… Read More »ਦਿਨ 3: ਯਿਸੂ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਦਿਨ 2: ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ… ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

  • by

ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ… Read More »ਦਿਨ 2: ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ… ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ