Skip to content
Home » ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸੁਸੂਕਤ

ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸੁਸੂਕਤ

ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ – ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

  • by

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ (ਵੇਦ ਪੁਸ਼ਤਕ) ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ… Read More »ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ – ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ