Skip to content
Home » ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ – ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੀੱਕੁਰ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ

  • by

ਨ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੰਗ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨ੍ਰਿਤ-ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ… Read More »ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ – ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੀੱਕੁਰ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਸੁਰ ਸੱਪ – ਸ਼ਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ

  • by

ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੁਰ ਰਾਖ਼ਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ… Read More »ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਸੁਰ ਸੱਪ – ਸ਼ਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ