Skip to content
Home » ਲਾਰਡ ਬ੍ਰਹਮਾ

ਲਾਰਡ ਬ੍ਰਹਮਾ

ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲੋਗੋਸ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ

  • by

ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਗ ਵੇਦ (1500 ਈ. ਪੂ.) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ… Read More »ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲੋਗੋਸ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ