Home » ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਵਾਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਵਾਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਬੋਹਣ ਵਾਂਙੁ: ਟਹਿਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

  • by

ਵਟ-ਦਰੱਖਤ, ਜਾਂ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਛ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ… Read More »ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਬੋਹਣ ਵਾਂਙੁ: ਟਹਿਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ